מזל טוב!

ברכות!

התקן "מדריך הפיילוט הפנימי של שסתום הפחתת לחץ דיוק" שהובל על ידי חברתנו אושר על ידי עמותת איכות המוצר של ג'ה-ג'יאנג כ"קריטריון האיכות "לתקן של קבוצות הייצור של ג'ה-ג'יאנג, מספר הקוד הוא T / ZZB 1619-2020, שייושם החל מה- 30 ביולי 2020.


זמן פרסום: 18 ביולי 18-20